Strategia działań w mediach społecznościowych powinna być nieodłącznym elementem ogólnej strategii marketingowej marki. Oznacza to, że wpisy, reklamy oraz inne treści publikowane w social media muszą odpowiadać stylowi komunikacji marki, także poza marketingiem internetowym. Naszym zadaniem jest przeniesienie celów komunikacyjnych i biznesowych na grunt odpowiedniego kanału.

Proces tworzenia emocjonalnej relacji z marką

Przed rozpoczęciem działań w mediach społecznościowych dokonujemy analizy sytuacji wyjściowej (z wykorzystaniem analizy SWOT) oraz prezentujemy Klientowi audyt dotychczasowych działań. Następnym krokiem jest stworzenie planu komunikacji w mediach społecznościowych, który odpowiada strategii dygital oraz ogólnej strategii marketingowej. Analizując markę pod względem komunikacji w social media, dokonujemy wyboru kanału informacji oraz przygotowujemy ofertę opartą na założeniach strategii. Dokument w formacie PDF przekazywany jest Klientowi, jako dodatek do umowy oraz do standardowej oferty cenowej. Projekt strategii może być także usługą dodatkową, niezwiązaną z prowadzonymi przez nas działaniami.

W opracowanym planie działań wyznaczamy cele marki porównując je z założeniami kampanii płatnych, które proponuje nam dany kanał. Oprócz tego określamy grupę docelową, biorąc pod uwagę zainteresowania użytkowników w mediach społecznościowych, jak i poza nimi. Naszym klientom przedstawiamy również przykładowe posty, w których prezentujemy język i styl komunikacji, do tego harmonogram działań i proponowany podział budżetu reklamowego. W ramach strategii przedstawiamy także przykładowe kreacje graficzne (w tym reklamowe) oraz sugerowane przez nas linie postów odpowiadające „big idea” marki.